Регионална библиотека “Г. Раковски”

Снимка на регионална библиотека

Регионална библиотека “Г. С. Раковски” - Ямбол води началото си от 1862 г., когато е основано ямболското читалище “Съгласие“. Библиотеката заема трайно място в културния живот на град Ямбол почти век и половина. През 1953 г. библиотеката е обявена за околийска методична библиотека с щат от 8 души. През месец април 1959 г. в съответствие с новото териториално делене на страната (създаването на окръзи) библиотеката се превръща в самостоятелен културен институт. През 1964 г. в библиотеката е въведена нова форма на обслужване - свободен достъп на читателите до основните фондове, генерално обработен фонд и систематично азбучно подреждане.

През 1972 г. от корпуса на библиотеката е изваден в самостоятелна сграда Детският отдел, в който също е въведен свободен достъп на читателите до книжния фонд. През 1978 г. библиотеката напуска сградата на читалище “Съгласие” и се премества в самостоятелна триетажна сграда с подземни книгохранилища. Обособяват се самостоятелни нови отдели - отдел “Изкуство”, “Музикален отдел”, увеличава се щатния състав на библиотеката.

На своята 25-годишнина през 1984 г. Окръжна библиотека - Ямбол получава името “Георги Раковски”. В продължение на всички тези години библиотеката изпълнява функциите на основен културен и информационен център в Ямболския регион. От 4.04.2001 г. библиотеката е вписана в информационния регистър на културните организации под наименованието "Библиотека "Г.Раковски".

От 1 юли 2006 г. е преобразувана в Регионална библиотека „Г. Раковски”. Библиотеката обслужва над 3000 читатели, които заемат около 140 000 библиотечни единици. Ежегодно в библиотеката се извършват 50 000 посещения.