Храм "Свети Георги"

Снимка на Храм ''Свети Георги''

От средата на ХVІІ век църквата „Свети Георги” става център на културно-религиозния живот на ямболци. Дата на построяването на храма не е известна, но последните изследвания доказват нейното съществуване през ХVІІ век. През 1805 г. към метоха на църквата се открива килийно училище, което продължава да функционира и след построяването през 1857 г. на класното училище в Ямбол.

Църквата „Св. Георги” става център на църковно-националните борби на ямболци от 1831 г. От това време датира и зографисването на храма и поставянето на ореховия иконостас. Старата дърворезба и иконостаса са дело на резбари от Самоков. Големите икони изработва известният ямболски зограф Александър п. Зограф. При пожара през 1878 г. изгарят сградата на църквата, почти всички икони и целия иконостас.

В първите години след Освобождението ямболци успяват да възстановят храма. Новият иконостас е дело на майстори от Дебърската резбарска школа. Иконите изработват местни майстори. През 1893 г. е построена и камбанарията, която до края на 40-те години на ХХ век е най–високото здание в града.

През 1931 г. поради невнимание избухва пожар, който унищожава част от иконостаса, впоследствие възстановен от сина на стария майстор Филип.

Църквата „Свети Георги” е паметник на културата от местно значение.