Местоположение на гр. Ямбол

Снимка на карта на България

Град Ямбол се намира в Югоизточна България и е разположен на бреговете на р.Тунджа (античната Тонзос).Той отстои на 77 km от Черно море и южно от магистралата София–Бургас.

Географската ширина и надморската височина, на която е разположен градът, определят неголямата разлика в топлинно отношение между основните сезони – зима и лято. За района са характерни сравнително меката зима – средномесечните януарски температури са 0,2 °С, и топлото лято, със средномесечна температура за м. юли 23,2 °С. Средната годишна максимална температура е 17,9 °С, а средната годишна минимална – 6,4 °С. Средногодишната месечна температура е 12,0°С.

Символът /Емблемата/ на Ямбол е богинята на лова Диана. Това е статуята, поставена на входа на Ямбол.

Бакаджиците (още Бакаджик, Бакаджика)

е верига от ниски хълмове, които геоложки принадлежат към Средногорието, като се простира на изток от р. Тунджа, на около 15 км от гр. Ямбол. Хълмовете представляват младоеруптивни конуси, които очертават на запад Елховското поле и на югоизток постепенно преминават в Дервентските възвишения...home

Ормана

“Ормана” е защитена местност в България, намираща в землището на Ямбол.

Местността е получила своето название още през годините на османското владичество (в превод означава гора).

Разположена е на площ 7505 дка. В нея има редки видове местни растения и местен дребен дивеч. Там е изградено стопанство за развъждане при изкуствени условия на колхидски фазан. Там е изградено стопанство за развъждане при изкуствени условия на колхидски фазан. През 1901 г. Фердинанд дошъл в Ямбол на лов за фазани в „Ормана“. Красивата местност толкова го пленила, че той си я пожелал. В общината обяснили на княза, че от „Ормана“ градът се снабдява с дърва за отопление и това е по-важно за града, отколкото желанието на княза да го превърне в ловна резиденция. Местността е любимо място за отдих на ямболци в техните почивни дни.

Лонгозната гора „Ормана“ притежава редки видове местни растения и местен дребен дивеч, разнообразна флора и фауна - блатно кокиче, мразовец и колхидски фазан.