Църква "Света Троица"

Църквата ''Света Троица''

Църквата „Света Троица” е един от двата християнски храма, в които през периода на османското владичество българите се черкуват. Няма точна дата за нейното построяване. Според съвременници, храмът е „..построен на 50-60 см в земята и в него се влиза по 3-4 стъпала, без прозорци и се осветява от пламъка на свещите. На иконостаса има няколко икони, а на стените са зографисани само няколко светии и пророци.”

След 1871 г. на мястото на старата църква се строи нов храм, за чието изграждане са привлечени известни тревненски строители, начело с майстор Цаню.

Към църквата функционира и килийно училище, в което за първи път в Ямбол се прави опит да се преподава на български език.

По време на Освободителната руско–турска война 1877-78 г. храмът е изгорен от отстъпващите турски войски. През 1884 г. е построена сградата на сега съществуващата църква.

Църквата „Света Троица” е паметник на културата от местно значение.