Джон Атанасов

Снимка на Джон Атанасов

Джон Винсент Атанасов е роден в Хамилтън на 4 октомври 1903 г., щат Ню-Йорк. Баща му – Иван Атанасов е роден в с. Бояджик, Ямболско. През 1889 г. 13-годишният Иван Атанасов емигрира в САЩ заедно с чичо си. Жени се за Айва Лусена, учителка по математика – това е майката на откривателя.

Джон е първото от 10-те деца в семейството. Едва 9 годишен, той поправя дефектни жици в лампите на верандата. Интересувал се от бейзбол, докато неговия баща му показал логаритмичната линия, която купил за инженерната си работа.

Джон Атанасов завършва средният курс за две години с отличие по математика и природознание. Получава бакалавърската си степен в университета на Гейнсвил (1925), магистърската – в Щатския университет на Айова (1926), а докторската (физико-математически науки) – в Университета на Уискънсин (1930). Впоследствие Атанасов става асистент-професор по математика и физика в универитета на Айова в гр. Еймс, където работи до 1945 г.

В края на 30-те години Джон Атанасов продължава да търси начин да улесни изчисленията, необходими за изследователската му работа. Отхвърля аналоговите машини като твърде бавни и неточни и се опира на цифровия подход. През декември 1939 г. заедно със студента Клифърд Бери създава прототипа на първата електронно-изчислителна машина. В създаването й са използвани 4 изцяло нови принципа на действие: двоичната система, регенеративната памет, логическите схеми като елементи на програма и електронните елементи като носители на данни.