За авторите

Снимка на Даниел Бумбалов и Даниил Ширяев

СОУ "Св. Климент Охридски" - Ямбол

ИЗБРАНАТА МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО - това е смисълът на нашето съществуване, насочеността и подготовката, която даваме на учениците. Това формира нашият собствен имидж, престиж и приобщаване към знанията и опита, натрупани от човечеството към националните традиции и общочовешките ценности, формира гражданска позиция и нравствено поведение на младата личност.

гл. учител Ж. Димитрова, ст. учител К. Момчева