Кукери

В Ямболско кукерските игри се отличават с особена старинност и многообразие. Относително голяма устойчивост се наблюдава при традиционната структура на обичая, която се запазва почти непроменена. Кукерството е един от символите на страната ни. Ритуалът датира още от езическото минало.

Обичаят Кукерство по нашите земи води началото си от преди повече от 8000 години, а при траките се празнува по време на дните на тракийския бог на веселието Дионисий. Най-често с ритуалите си кукерите целят да изгонят злите сили и да донесат здраве и добра реколта на своите съселяни.

Кукерството празнува отминаването на зимното мъртвило и настъпването на лятното плодородие.

Кукерската игра пресъздава връзката между природата и човека.

В различните краища на България кукерите излизат по различно време - на Васильовден, на Песи понеделник след Сирни заговезни, през месец март.

Млади и стари се обличат в народни носии, маскират се и започват да гонят злите духове. Кукерските игри и обичаи се изпълняват само от мъже, главно ергени. Всяка кукерска дружина си има водач, който единствен е женен мъж, сиреч стопанин с установено социално положение (в източна България има само по една дружина, водена от булка и младоженец - мъже). Водачите в останалите краища са: кукер, баба или кукерица - кукерска булка, цар, плюфкач, харачари (двама или четирима), берберин.

МАСКАРАДЕН ФЕСТИВАЛ ''КУКЕРЛАНДИЯ''

Кукерският маскарад, свързан със земеделския бит на народа ни, пропит с магии за плодородие и здраве, е познат от древни времена Тунджалъка. Днес той е загубил предишното си значение, но се е запазил като традиция, като оригинален народен спектакъл. В Ямболско кукерските игри се отличават с особена старинност и многообразие. Относително голяма устойчивост се наблюдава при традиционната структура на обичая, която се запазва почти непроменена. В последните години се забелязва известна тенденция към декоративно обогатяване на костюмите, включване на нови и много често не характерни за традицията елементи, особено при обредните маски. В РИМ-Ямбол се съхраняват редица описания на кукерските обичаи от различни ямболски села, разкриващи многообразието на маските, обредния персонаж и обредни действия, такива, каквито са били в първите десетилетия на XX век.

Кукерските игри в Ямбол


галерия