Културни ценности

Исторически музей

Ямболският исторически музей дължи създаването си на безкористната събирателска и проучвателска дейност на местни интелектуалци, положили основите на историческите проучвания за региона...home

Снимка на Исторически музей

ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР “Невена Коканова”

Ямболският драматичен театър има история от 1870 година. В град Ямбол е представена популярната тогава драма "Многострадална Геновева"...home

Снимка на ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР “Невена Коканова”

Държавен куклен театър "Георги Митев"

Кукленият театър в гр. Ямбол е своеобразен културен център за духовното израстване на младите хора. На 27 март 1957 година, Международният ден на театъра, се състои първото куклено-театрално представление в града...home

Снимка на Държавен куклен театър

Църква "Света Троица"

Църквата „Света Троица” е един от двата християнски храма, в които през периода на османското владичество българите се черкуват. Няма точна дата за нейното построяване...home

Снимка на църква ''Света Троица''

Църква "Св. Николай Чудотворец"

Църквата е най-големият православен храм в Ямбол. Построена е през 1888 г. С прекрасната си архитектура храмът привлича туристи и гости на града...home

Снимка на Църква

Храм "Свети Георги"

От средата на ХVІІ век църквата „Свети Георги” става център на културно-религиозния живот на ямболци. Дата на построяването на храма не е известна, но последните изследвания доказват нейното съществуване през ХVІІ век...home

Снимка на Храм ''Свети Георги''

Археология

Най-ранните останки от селищен живот са открити в десетките праисторически селищни могили. Дори на територията на съвременния град Ямбол се намират останки от Рашева и Марчева могили, които датират от неолита, енеолита и бронзовата епохи...home

Снимка на могила до с. Драма

Регионална библиотека “Г. Раковски”

Регионална библиотека “Г. С. Раковски” - Ямбол води началото си от 1862 г., когато е основано ямболското читалище “Съгласие“. Библиотеката заема трайно място в културния живот на град Ямбол почти век и половина...home

Снимка на Регионална библиотека ''Г. Раковски''

Маскараден Фестивал ''Кукерландия''

Кукерският маскарад, свързан със земеделския бит на народа ни, пропит с магии за плодородие и здраве, е познат от древни времена Тунджалъка. Днес той е загубил предишното си значение, но се е запазил като традиция, като оригинален народен спектакъл...home

Снимка на Маскараден Фестивал Кукерландия