Исторически музей

Исторически музей

Ямболският исторически музей дължи създаването си на безкористната събирателска и проучвателска дейност на местни интелектуалци, положили основите на историческите проучвания за региона. Още през 1886 г. в трикласното мъжко училище в Ямбол по инициатива на проф. Петър Нойков е уредена първата музейна сбирка. През 1948 г. отдел "Музеи и галерии" при Комитета за наука, изкуство и култура с писмо предлага на ГНС - Ямбол да предвиди в бюджета си за 1949 г. службата "Асистент по старините" и помещение за музей. На 26.І.1952 г. Венета Дачева е назначена на длъжност референт "Музей и картинна галерия". С този акт се полага началото на музея като институция.

Официално музеят е открит на 2.VІ.1953 г. като музей на революционното движение. До 1955 г. В. Дачева е единственият уредник в него. Първоначално в музея съществуват три отдела: исторически (включващ историческото развитие на Ямбол и региона от праисторията до 1944г); социалистическо строителство (отразяващ събитията след 1944г.) и отдел природонаучен. Първите му експонати са част от музейната сбирка на археологическите дружества.

Постепенно музейната дейност се разраства и броят на специалистите, работещи в него се увеличава. Понастоящем Исторически музей гр. Ямбол разполага със специалисти, разпределени в четири основни отдела. "Археология" (включва фондовете "Праистория", "Античност", "Средновековие" и "Нумизматика"); "Българските земи ХV-ХІХ в." (включва фондовете "Възраждане" и "Етнография"); "Нова и най-нова история" (със съответните фондове) и отдел "Връзки с обществеността". Към музея функционира и ателие за реставрация и консервация.

Един от 100-те национални туристически обекта на България.