Парк "Боровец"

Хълм Боровец е място за отдих разположен в североизточната част на град Ямбол. Той е любимо място за отдих на ямболии. Лесопарк ”Боровец” в землището на гр. Ямбол е с обща площ 276 дка и с надморската височина 150 – 230 м. Горският фонд e на площ 89,7 ха. Хълм "Боровец" е известен със своя чист въздух, панорамен поглед над град Ямбол и Телевизионната кула. Съществуващата растителност е създадена по изкуствен път със следните видове – акация, гледичия, черен бор, биота, мъждрян, мекиш, явор, ясен, липа, бадем, люляк. Северният склон на парк ”Боровец” е обезлесен.

През 2005 г. на парк ”Боровец” се реализира Националната програма ”От социални помощи към осигуряване на заетост”. Осигурената сума от Община Ямбол по програмата е 33 960 лв., която покрива следните мероприятия – изкореняване на стари дънери, засаждане на 1600 широколистни дръвчета и 3 024 бр. цветни храсти.

галерия