ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР “Невена Коканова”

ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР “Невена Коканова”

Ямболският драматичен театър има история от 1870 година. В града е представена популярната тогава драма "Многострадална Геновева". Представлението в нашия град е петото поред за годината след градовете Плевен, Сливен, Самоков, Велико Търново. Театралното събитие е предшествано от друго с изключителна важност и значение за нацията - признаването на Българската екзархия. Затова и подготовката на представлението се извършва в обстановка на всеобщ духовен подем.

Първите артисти са революционери, театрални дейци, учители, просветители, гордост за българския театър. Те успяват да издигнат театъра до страстно, емоционално и жизнерадостно изкуство - Г. Дражев, Др. Николов, Ст. Томов, Н. Симеонов, Щ. Ковачев, Н. Попиванов, Ф. Попгеоргиев, К. Шестаков, Ст. Парушев, В. Апостолов, Ив. Кюртчитодоров, В. Мандров, Хр. Чакмаков и други. Всички те, изпълнени с пламенна апостолска всеотдайност и съзнание, служат на една мисия, изискваща жертвоготовност и безгранична любов.

Три години по-късно, през 1874 година за първи път в Цариград и в Ямбол се играе драмата "Иванку, убиецът на Асеня". Целта на представленията е била една - повдигане на народния дух и осигуряване на материални средства за комитетското дело. В зората на нашето духовно възраждане, Ямбол дава на българския театър първата жена - актриса Матилда Попович. След Освобождението в Ямбол се издава библиотека "Театър" (1891-1894 г.), която бележи началото на периодичен театрален печат в страната. В родния си град се изявява за първи път като любител - артист и рецитатор Кирил Теллалов, виден политечски деец, режисьор и директор на театър.

През 1922 година град Ямбол става седалище на Южно-българския театър. Във в. "Тунджа" от 1922 г. е записано: "Южно-българският народен театър в Ямбол на 1 того откри театралния си сезон с пиесата "Тоска" на В. Сарду. Салонът бе буквално изпълнен с публика, която ласкаво се отзова към това културно начинание. Държа се кратка реч за значението на драматическия театър. Военна музика изсвири увертюра и играта започна. Този спектакъл беше едно истинско тържество за гр. Ямбол. Дълг на ямболци бе да подкрепят театъра, щото той да стане гордост на града ни".

През 1927 година се създава постоянна театрална група, която по-късно се оформя като драматична студия. През 1939-40 г. театърът се преименува в Ямболски общински театър. Оттук започва творческия път на изтъкнати театрални дейци: Мирослав Миндов, Николай Люцканов, Николина Лекова и други. Десет години по-късно през 1949-1950 г. театърът вдига завеса като професионален институт. (Указ на театрите в НРБългария от 27 юни 1949 г.). На 8 октомври 1949 г. театърът представя първата си премиера, пиесата "Царска милост" от Камен Зидаров.