Военен клуб

Снимка на Военен клуб

Построяването на Военен клуб - Ямбол е свързано с подготовката и участието на младата българска армия в Балканската война 1912-1913 година. Сградата органично се вплита в оформянето на централната градска част. Идеята за построяване на Военен клуб е дело на Офицерското събрание по онова време. По предложение на командира на 29 Ямболски полк. Карджиев офицерите от гарнизона правят доброволни вноски за събиране на средства за подпомагане проектирането и построяването на клуба. Основният камък на военния клуб е положен през 1909 година. На площ от 1186 кв.м. само за три години /1911 г./ се издига сграда с оригинално архитектурно външно оформление и вътрешна функционалност, отговаряща на потребностите на военнослужещите от Ямболския гарнизон.

От своето построяване /1911 г./до настоящия момент сградата се е използвала само като Военен клуб. През 1978 год. и през 1988 год. са извършени значителни промени във функционалната ангажираност на помещенията в клуба, които дават настоящия облик на сградата.

Военен клуб - Ямбол заема достойно място сред културните институти както в армията така и в града не само с интересната си сграда, но и с богатата си културна дейност. Поколения ямболци и военнослужещи, служели в гарнизона, пазят впечатляващи спомени за пищни балове, театрални представления и концерти, за срещи с различни жанрове изкуства. Диригенти, актьори, писатели, поети, преминали през Военния клуб и оставили следи в културната му дейност, сега се радват на национална слава.